voeten

Portaalsite van de sociale zekerheid : www.socialsecurity.be

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie
Het BCFI levert op een systematische en onafhankelijke manier informatie over medicatie sinds 1974: www.bcfi.be

Apotheken
Wenst u de dichtstbijzijnde apotheek met wachtdienst te kennen aan de hand van de postcode van uw verblijfplaats? Bezoek dan www.apotheek.be.